Przez  ponad 20 lat pracy artystycznej Sebastian miał zaszczyt wziąć udział w sesjach nagraniowych ponad 60 CD . 

Oto niektóre z nich: